Platy, které mimo jiné získáte
Student Akademie - 150 Yenů-měsíčně
Genin - 250 Yenů-měsíčně
Chunnin - 580 Yenů-měsíčně
Jounnin - 900 Yenů-měsíčně
ANBU - 1200 Yenů-měsíčně
Medic ninja - 1300 Yenů-měsíčně
Třída S - 1300 Yenů-měsíčně
Nukeninové(ztracený ninja) - 1200 Yenů-měsíčně
Dešifrovací tým - 1300 Yenů-měsíčně

Nezapomeňte, že je tu ta temná strana, a to Akatsuki.
Můžete si napsat o doplnění schopností u jedné dovednosti
(které budete plně ovládat třeba Kekkei Genkai)

Plat za zapomenuté měsíce všem rozdán :)

Jinchurriki:
Shukaku - jednoocasý - Ryuu Sabaku
Nibi - dvouocasý - Judai Tsukura
Sanbi - tříocasý - Kenji Saito
Yonbi - čtyřocasý - GredoX Namikaze
Gobi - pětiocasý - Kaito Takahashi
Rokubi - šestiocasý - Keiko Yamanaka
Schichibi - sedmiocasý - Shin Yunta
Hachibi - osmiocasý - Kaneki Uchiha
Kyuubi - devítiocasý - Machiko Pakura Wagaki


ZKOUŠKY | MISE | ÚROVNĚ | PSANÍ C A D MISÍ

| HISTORIE KLANŮ |Sedm legendárních šermířů|EVENT

Prosinec 2014

Kiruku klan

31. prosince 2014 v 16:14 | Machiko(adminka)
Klan Kiruku nastoupil na post nejsilnějšího klanu poté co klan Kurai se začal považovat za pouhou legendu. Na tomto postu byl poměrně dlouhou dobu. Jméno jeho zakladatele bylo Ellen Kirun z čehož poté vzniklo Kiruku. Když byl Ellen mladý klan Kurai už začínal pomalu, ale jistě upadat do nevědomí. Jeho rodiče umřeli hned co se narodil ze záhadných důvodů... Je spoustu spekulací jedna z nich je taková, že matka zemřela při porodu a otec se poté zabil nebo, že otce neměl a matka nechtěla být terčem posměchu a tak se po porodu sama zabila. Lidé takovýmto báchorkám slepě věřili. Pravda byla však naprosto jinde. Když byla Ellenova matka těhotná lékař jí oznámil, že její dítě porod nepřežije a bylo by lepší kdyby se o něj postaralo hned. Tím samozřejmě myslel potrat. Když to matka slyšela nemohla takovou zprávu přijmout a prosila lékaře aby něco udělal. Jak už lékař řekl nedalo se nic dělat a matka i otec přestávali doufat v zázrak. Pár dní před tím než měla potratit přišel do jejich vesnice zvláštní člověk. Říkal něco v tom smyslu, že je prorok. Lidé ho považovali za blázna a odháněli ho od svých dveří. Po pár hodinách bloudění došel ke dveřím Ellenových rodičů. Ti ho pustili dál. 'Prorok' se dlouze díval na Ellenovu matku a poté řekl:" Myslím, že víte jak na tom to dítě je". Oba rodiče přikývli. Matka měla na krajíčku už jen to pomyšlení ji ničilo. Prorok začal zničeho nic vyprávět o tom, že se svět blíží k záhubě a, že démoni zničí svět. Pak řekl to co oba překvapilo:"Dokážu to dítě zachránit, ale vy dva odejdete do čistého světa a to dítě bude poznamenané po celý svůj život. " Matka ihned bez dlouhého přemýšlení souhlasila. Otec trochu váhal, ale když pohlédl do šťastných očí své manželky nedokázal říct ne. Poté nastaly dlouhé přípravy na rituál. Když bylo vše potřebné hotové prorok zavedl oba rodiče do připraveného kruhu a začal skládat pečetě. Když bylo hotovo kruh se rozzářil bíle a otec a matka se rozzářili také. Postupně se začali rozpadat až do té doby než na zemi nezůstal jen bílý popel ve kterém leželo malé dítě. Nad ním zářila bílá záře ve tvaru dvou osob. Jedna z 'osob' pohladila dítě po tváři a pak se obě rozplynuly. Prorok vstoupil do kruhu a vzal dítě do náruče. Odnesl ho do nejbližšího sirotčince a sestrám které si pro dítě přišly řekl jen:" Jmenuje se Ellen Kirun". A odešel.
Roky plynuly a Ellen vyrostl do hocha který byl mladý na to aby pil saké, ale dost starý na to aby začal trénovat. Učitelé nedokázali přijít na to jaké má kekkei genkai. A proto zavolali medika aby zjistil jestli má vůbec chakru. To co zjistili překvapilo celou vesnici. Chlapec neměl klasickou modrou chakru jeho chakra měla bílou barvu. Poměrně hodně lidí to vyděsilo a považovalo Ellena za hrozbu, ale pak tu byli i tací kteří chtěli tuto nově objevenou pro ně zbraň využít. A tak na na něm zkoušeli všeljaké pokusy aby jistili jak se dá taková chakra ovládat. Když bylo Ellenovi 18 let už nedokázal snášet to jak ho všichni brali pouze jen jako nějakou věc a tak když byla možnost utekl daleko od své rodné vesnice. Sám poté zkoušel přijít na to jak využít svou chakru a přišel na to. Vše pečlivě zapisoval do svitků které střežil jako oko v hlavě. Na svých cestách potkával nové lidi a vymýšlel nové techniky. Na okraji hranic narazil na jinchurikiho, kterého vyzval na souboj aby zjistil jak je silný. Když vypustil démona ven ze svého těla využil svých poznatků o svém kekkei genkai a démona se mu podařilo zapečetit zpět. Po několika letech založil vlastní klan a jeho děti měli stejnou barvu očí a vlasů jako on bílou. To bylo nejspíš to poznamenání o jakém mluvil prorok. Klan Kiruku se pomalu rozrůstal a po sestupu klanu Kurai se dostal na pomyslný vrchol. Jeho členové byli velmi vážení v bojích a jejich techniky pomáhali zraněným i v těžších úkolech jako je pečetění démonů. V mnoha válkách však byli jedním z největších cílů nepřátel. Proto stáří členů tohoto klanu nebylo moc let a to bylo příčinou, že se klan začal velmi rychle opět zmenšovat až nakonec zbylo pár rodin s tímto kekkei genkai. Mnoho lidí chtělo z tohoto klanu utéct, ale kvůli barvě jejich vlasů a očí je hned nepřátelé odhalili a zabili. Někteří přežili a jejich potomky můžeme najít i dnes. Například- Darui, Omoi, Suigetsu, Hidan nebo také Jiraiya. Nikdo z nich však kekkei genaki nedokáže ovládat. Po tolik generací už v nich zůstala jen troch tohoto kekkei genkai. Ve čtvrté velké válce ninjů byl celý klan téměř zničen. Zůstalo jen pár posledních rodin, ale i ty byly o pár let později také zničeny. Je však možné že přežilo pár jedinců. Jako například Mia Kiruku, která je nejspíš jedna z posledních.Kekkei genkai klanu Kiruku
Naprosté ovládání chakry. Uživatel tohoto kekkei genkai dokáže ovládat každou část své chakry.
Na techniky které nejsou od tohoto kekkei genkai ( živly....) se používá pouze jedna polovina chakry takzvaná Atarashī, která se dokáže obnovovat. Jako každá jiná chakra.
Druhá polovina chakry je takzvaná Onaji, která se používá pouze na techniky z kekkei genkai klanu Kiruku. Tato chakra se neobnovuje. Pokud se použije například na Chikara teishi no jutsu (Stopnutí chakry) pouze vloží část této chakry do protivníka a po ukončení techniky se vrátí zpět k majiteli.
Pokrevní linie- Členové pokrevní linie byli váženými členy klanu, ale nějak zvlášť je neuctívali. Pokrevní linie měla větší zásobu chakry Onaji díky čemuž byli v boji silnější. Důvodem většího množství cakry byl ten, že členové pokrevní linie byli přímými potomky zakladatele klanu. Za členy byli považování pouze prvorození. Členem pokrevní linie je Mia Kiruku.
Duch klanu Kiruku- Za vznikem tohoto kekkei genkai bylo vložení Bílého ducha do těla nenarozeného dítěte. Díky tomu vzniklo nové kekkei genkai, které bylo potom už pouze dědičné. Nebyl jiný způsob ho získat jelikož duch byl ztracen. Teda aspoň se to myslelo. Říkávalo se, že duch klanu Kiruku je zapečetěný v jednom ze svitků, ale Mlžná vesnice takový svitek nikdy nenašla. Pokud se duch spojil s ninjou s jiným kekkei genkai mohl mu dát také kekkei genkai klanu Kiruku, ale pokud se spojil s člověkem, který už toto kekkei gekai má mohla se s ním dotyčná osoba spojit a bojovat s využitím jeho síly. Byly dva stupně v čemž byl ten třetí nejobávanější. (každým stupněm mu bylo přidáváno větší procento síly)
Před přihlášením do tohoto klanu- Přečtěte si tyto profily Mia Kiruku a poté pošlete váš profil Mie na mail.


Assasin klan

30. prosince 2014 v 18:55 | Machiko(adminka)
klan Assasin
Tento klan vznikl za doby Hashirami Senju a Madary Uchihy. Zakladatel klanu se jmenoval Torimo Assasi (z toho Assasin). Torimo byl nejlepší přítel Tobirami, se kterým se znal již od dětství, ale tehdy nebylo dovoleno kamarádit se s cizím klanem. Torimo patřil do malého klanu který se specializoval na spojení s "čistým světem". Členové klanu se mohli libovolně spojovat s "čistým světem". V boji byli také velmi schopní. Často útočili ze zálohy a napadali nepřátele zezadu. Po pár letech se Torimi oddělil společně s pár přáteli od jejich klanu a založili svůj vlastní. Dali mu jméno Assasin podle Torimova příjmení. Klan Assasin se zviditelnil díky klanu Senju, se kterým se díky Torimovi a Tobiramovi spřátelil. Bývalí klan byl v této válce celý zničen právě kvůli jeho kekkei genkai, které nebylo příliš nebezpečné, ale ninjové se báli aby nenašli způsob jak ho zneužít. Torimo byl velmi zdrcen a tak se s Tobiramou pustili do svého výzkumu. Ten trval mnoho let. Když byl uzavřen mír mezi Senju a Uchiha a byla založena Konoha byl výzkum v závěru. Plánem bylo pomocí přivolávací techniky a kekkei genkai Torima přivolat do "nečistého světa" dávné bojovníky. Tehdy to znělo jako úžasný nápad, ale poté se vymstil. Torimo při jednom z pokusů přišel o obě ruce a mohl Tobiramovi pomáhat pouze slovy. Nakonec se jim povedlo techniku Edo Tensei dokončit o mnoho let později. Torimo se přímo spojil s osobou kterou chtěl vyvolat a pomocí pečetí psa, koně a tygra vložil duši dané osoby do loutky nebo živé oběti (pečetě musel skládat Tobirama). Po Torimově smrti vymyslel Tobirama nový způsob jak používat Edo Tensei, ale musel mít DNA dané osoby a do hlavy musel být vkládán kunai s upraveným lístkem aby ho duše poslouchala( duše musela být vložena do těla živé oběti). Torimo žádný lístek nepotřeboval a duše ho poslouchala.

ZBRAŇE

Akuryou klan

30. prosince 2014 v 14:09 | Machiko(adminka)//úprava Via

Klan Akuryou


Najstarší a najsilnejší klan.. ktorý si dnešný svet už bohužiaľ nepamätá.

Pochádza zo severu.. tam - ukrytý v snehu, chlade a tichu - žil v ústraní mocný klan Akuryou, plný bojovníkov tzv. "prvých samurajov". Od pradávna boli považovaný za nástroje a nechýbali v žiadnej bitke. Boli takmer neporaziteľný.. z ich zvláštneho kekkei genkai - No me kuroi *čiernych očí* vznikli všetky známe očné techniky. (No me kuroi ---> sharingan ---> byakugan atď.)
Bol to najstarší a najsilnejší klan zo všetkých na tomto svete.. no už niekoľko stoviek rokov o nich nikto nepočul (nebojovali dokonca ani v jednej veľkej vojne ninjov) a tak zanikli a premenili sa na obyčajnú legendu.
Uzavreli sa pred svetom, stránili sa vojen a žili mimo "realitu".. ich moc ale stále rástla, možno by si mohli podmaniť celý shinobi svet ale o to nestáli. Venovali sa meditáciám, žili v harmónii s prírodou, trénovali a zdokonaľovali sa, nestáli o konflikty a zabíjanie ľudí.. žili podľa kódexu BUŠIDO. To je takzvaný samurajský kódex. Tvorí ho sedem zásad chovania a dvadsaťjeden pravidiel v mysle bushido - cesty samuraja (Dokukódo). Boli formulované legendárnym bojovníkom, obávaným šermiarom Mijamotom Musashim Akuryoom.
"Pokorne pripomínam všetkým, ktorí hľadajú cestu, aby nepremárnili prítomný okamih."
-majster Sekitó Kisen Akuryou
7 Zásad:
  1. Gi - Správne rozhodnutie, správny postoj. Keď musíme umrieť - tak musíme umrieť.
  2. Ju - statočnosť, zafarbená hrdinstvom
  3. Džun - všeobjímajúca láska, dobrosrdečnosť k ľuďom
  4. Rei - zdvorilosť, správne chovanie, pravdivosť, podstata všetkého
  5. Makoto - úprimnosť
  6. Meijo - česť a sláva
  7. Čugi - oddanosť a lojalita
Tieto slová boli mladým bojovníkom klanu Akuryou vštepované už od narodenia aby z nich vyrástli silní samuraji. Od útleho veku cvičili s drevenými mečmi (bokken) proti svojim spoluštudentom. Už ako desaťročných ich posielali na miesta plné strachu, ktoré museli mladí učeníci prekonať. Medzi také miesta patrili napríklad cintoríny, márnice, husté lesy alebo opustené zrúcaniny budov. Na začiatku samuraji bojovali hlavne s lukom. Až neskôr sa začali zdokonaľovať vo vojenskom umení s mečom. Neskôr sa samuraji začali vzdelávať aj na duchovnej stránke, a to v oblasti maliarstva, meditácie a rôznych ďalších predmetov slúžiacich na vylepšenie duchovného stavu. Ako to bolo s nosením meča. Najstarší a najbežnejší spôsob sa nazýval Tsurumaki Gatame No Shio To. Ten predpisuje pre katanu horizontálnu polohu - ostrím hore. Malo to svoj účel. Pri tasení meča mohol samuraj ihneď viesť úder na protivníka. Krátky meč wakizaši bol umiestnený za opaskom ostrím dolu. Pri boji s dlhým mečom katanou, boli stanovené veľmi prísne predpisy. Týmto mečom bolo možné útočiť iba na hlavu protivníka, na jeho boky zápästia a nohy pod kolenom. Zásah na inom mieste protivníkovho tela bol nečestný. Úkon vytasenia meča sa nazýval nukicuke. Po zasiahnutí protivníka nechal samuraj v zvislej polohe odkvapkať krv z čepele. Toto sa nazýva čiburi. Potom meč utrie a skryje do pošvy. Tento úkon sa nazýva noto.
Pre samuraja bola vždy najdôležitejšia česť a jeho meč. Katana bola pre samuraja najposvätnejšia vec na svete a bola to časť jeho duše. Napríklad v boji bolo pre neho najhoršie nezomrieť a padnúť do zajatia. V takom prípade by samuraj vždy radšej požiadal väzniteľa, aby si mohol vziať život tradičnýmseppuku (známejšie je označenie harakiri).

Toto všetko možno znie ako ´obyčajné´ Samurajské chovanie - no klan Akuryou nie je špecifický iba svojou tvrdou výchovou a zanietením.

V ich klane totiž koluje legenda, že v ich krvi koluje krv démonov. Ich prvý známy predok - žena menom Saya Akuryou - podľahla kúzlu démona a z ich spojenia sa narodili dvaja synovia so zvláštnymi schopnosťami. Boli nositeľmi prvého kekkei genkai na svete. Oni založili tento klan.


No ako vyrastali a ich moc silnela - hovorí sa, že sa jednému z nich - staršiemu, pokrútil charakter a nechal sa obalamutiť zlým drakom, ktorého mali zabiť. Tento drak mu sľúbil večný život, moc a slávu výmenou za to, že ho nezabije. A tento starší brat naletel na jeho úlisné triky. Drak do neho vdýchol jed a ten mu začiernil myseľ. Prejavila sa v ňom otcova - démonická - povaha a vytasil meč proti vlastnému bratovi. Od chrbta ho prebodol a zabil.
Hneď na to si uvedomil hrôzu činu ktorý spáchal.. No už bolo neskoro na ľútosť. Za bratovraždu stihlo ich klan prekliatie.. Prekliatie, že sa v ich klane budú rodiť iba chlapci - dvojičky. Len čo toto prekliatie padlo, Saya zmizla z povrchu zeme. Hovorí sa, že si ju odniesol ten dotyčný démon, ktorého čaru podľahla...
Aj pre toto sa na klane, ktorý mal kedysi mnoho členov a ešte po tom čo sa utiahli do úzadia, začal sa prejavovať ´nedostatok žien´ a klan začal postupne vymierať.. Tak tomu bolo do toho osudného večera.
Toshi Akuryou bol prvorodený syn hlavy tohto klanu. Hiroshiho Akuryou a jeho manželky Hany. (Manželky si obvykle muži hľadali na cestách alebo sa za nich vydali devy z neďalekých chudobných osád.)
Toshi sa narodil ako jedináčik a jeho matka Hana neskôr opäť neotehotnela. Najstarší muž ich klanu akoby ´duchovný´ predpovedal, že toto tehotenstvo nebude obyčajné. Mal víziu, že nadíde veľký zlom ktorí otrasie životmi mnohých ľudí. Nikto však ani len netušil ako veľmi sa všetko zmení. Nedalo sa to zastaviť - veci už boli v pohybe.


Hane sa narodilo dievčatko. Dievča s ružovými vlasmi a zelenomodrými očami.
Pomenovali ju Via.
Jej narodenie každý považoval za zázrak a odpustenie od bohov.. mysleli si, že prekliatie ich klanu týmto skončilo. Stala sa z nej princezná. .. Báli sa však jej potencionálnej sily.. (Niektorí totiž verili, že je inkarnácia samotnej Saye Akuryou - ich predchodkyne.) - A tak radšej jej moc zapečatili ešte kým bola dieťa. (Pečať kt. má Via na krku.)
Toshi mal 6 rokov keď sa narodila a vedel, že jeho povinnosťou bude ochraňovať ju. To sa od neho ako od jej staršieho brata očakávalo. Mal ju veľmi rád a ona jeho tiež. Chodili spolu všade. Ako rástli ich súrodenecké puto ešte viac silnelo. Boli nerozlučná dvojica a nikdy sa neškriepili. Keďže bola Via objektom záujmu všetkých mladých chlapcov v klane, mal to Toshi ťažké - ale nikdy sa nesťažoval.. (A to nehovorím o tom, že mal raz viesť celý tento klan.) Vedel, že je to jeho osud a on ho s hrdosťou prijal.


Hiroshi - Toshiho otec, už v mladom veku svojej dcéry, uvažoval nad tým, za koho ju vydá. (Záujemcov o spojenectvo s ich klanom bolo veľa.) Chcel totiž opäť dostať do povedomia existenciu klanu Akuryou.. a preto za najmúdrejšie považoval spojiť tento klan s iným, silným klanom v zemi. Hana - Hiroshiho manželka a matka Toshiho a Vii ho od toho odhovárala, no bezvýsledne. Keď mala Via 13 a Toshi 18 rokov blížil sa deň jej svadby. Celý klan sa pripravoval na túto veľkú udalosť - kedy sa ich malá princezná vydá do iného mesta a tým sa spoja dva mocné rody. Hoci Via neprebudila v sebe ich kekkei genkai (aj vďaka tej pečati) každému prirástla k srdcu.
Bola veľmi roztomilá, nápomocná, snaživá a poslušná. Mala skrátka zlaté srdce. Dokonca nenamietala nič ani proti jej vydaju.
Iba Toshi ako jediný poznal jej skutočné pocity. Iba jemu sa zdôverovala. Vedel, že po nociach plakávala a dusila stony vo vankúši. Bála sa odísť z domu, preč od rodičov a vôbec sa necítila zrelá na vydaj.. Tiež vedel o jej náklonnosti k jednému tunajšiemu chlapcovi s ktorým sa často prechádzala a rozprávala. Chcel aby bola šťastná, no nemohol jej nijako pomôcť. Hoci nesúhlasil s rozhodnutím jeho otca - chápal dôvody, čo ho ku tomu viedli. A tak mohol Toshi Viu iba sprevádzať - až ku sídlu jej nastávajúceho - ako jej osobný ochranca, spolu s ďalšími (ich najsilnejšími) samurajmi z klanu. Keď odchádzali bola ustrojená v bielom kimone.. Išiel s nimi menší sprievod. Všetci okolo nich spievali, tancovali a niesli pri tom Viu na pozlátenom sedádku, ako naozajstnú princeznú.
Toshi pozoroval ako sa v ten večer silene usmievala.. nebola šťastná. Tvárila sa ale statočne, za čo ju obdivoval a bol na ňu veľmi hrdý. V tom sa to stalo..
Vo chvíli keď boli všetci nepozorný na nich zaútočili! Moment prekvapenia bol na strane nepriateľa. - Boli to členovia jedného z klanov ktorých Hiroshi odmietol - chceli uniesť Viu pre seba. Bolo ich priveľa .... priam celá armáda na nich vybehla z čierneho lesa.
Premohli by ich do jedného.. to by nebol problém ... lenže oni nechceli smrť samurajov. Chceli ich len zamestnať aby mohli uniesť Viu. ... Čo sa im aj podarilo.
Toshimu sa doteraz sníva tá hrozná scéna. Pamätá na to ako ju prehodili cez plece nejaký vojaci a utekali do tmavého lesa. Doteraz počuje jej zúfalé výkriky.
" Toshi!! Pomóc!! Zachráň ma!! Toshi!!" Plakala a naťahovala za ním ruku. Chvíľu mu trvalo, kým si presekal cestu pomedzi vojakov a bežal za ňou, čo mu sily stačili... Prečesával svojimi čiernymi očami tmu... No akoby sa po nich zľahla zem. Kričal jej meno do noci.. no zmizli - boli jednoducho preč.. Keď sa vrátil ku konvoju, všetci boli mŕtvi až na štyroch samurajov. Členov jeho elitnej jednotky. Hľadali ju tam všetci spoločnými silami .. no celý les okolo horel.. A po malej princeznej nezostalo nič.. žiadna stopa. Ponáhľal sa teda domov na sever.. do ich klanu a to bol pre neho posledný úder.... Všetko bolo vypálené..... Ukázalo sa, že všetky klany ktoré Toshiho otec - Hiroshi odmietol sa spojili a chceli sa pomstiť. A tak so všetkou silou akú mali zaútočili na ich klan. Samozrejme, že sa im nepodarilo každého zabiť. Viacerým sa podarilo ujsť.. rozpŕchli sa po svete, no nezanechali nijaký odkaz, kde by mohli byť..


Mnoho mužov a chlapcov padlo vtedy v tom boji.. Umrel aj samotný Hiroshi, hlava klanu a aj jeho žena Hana - Toshiho rodičia.. Oficiálne sa teda stal vodcom on. Ale koho mal viesť?! Vtedy bol bezradný.. zúfalý z osudu ktorý ich postihol, no umierajúci ´duchovný´ ich klanu, ktorý predpovedal Viino narodenie. Zaprisahal Toshiho aby Viu hľadal.. lebo ju raz vraj nájde. Povedal mu, že mal víziu o tom ako sa raz stretnú a, že spoločnými silami opäť spoja ich klan. Niekoľko hodín na to, podľahol zraneniam. Štyrom svojim elitným vojakom, ktorí spolu s ním prežili útok na konvoj, rozkázal hľadať zvyšok ľudí z klanu čo prežili tento masaker a sám sa vydal na cestu. Toshi zatiaľ blúdil krajinou a hľadal svoju malú sestričku.
Avšak ... nadišiel čas opäť sa spojiť, nahromadiť informácie a reálne prediskutovať ďalšie možnosti. Samuraji sa vrátili uchýlili sa v lesoch neďaleko sídla Akatsuki ..

HIERARCHIA

VODCA KLANU
Za každých okolností ho musí každý člen klanu počúvnuť.

SESTRA VODCU KLANU
Jediná žena narodená v klane s ich schopnosťami. Je ako princezná.
(Stratená)

OSTATNÍ ČLENOVIA
Sú podriadený vodcovi a "princeznej". Musia sa riadiť zákonmi BUSHIDO a aktuálne je ich misia nájsť Viu a ostatných členov klanu.

(Ak máte záujem stať sa členom tohto klanu - napíšte najprv na e-mail vodcovi klanu, vašu žiadosť si prejdem a vyberiem vám aj vašu démoniu podobu keďže každá musí byť jedinečná. Ak máte ženskú postavu a chcete aby bola členka tohto klanu tak jedine ako manželku/vdovu po samuraiovi, ktorý si vás vybral za ženu = NEBUDETE mať kekkei genkai ale len meno)

Aktuálny ciel klanu:

Nájsť Viu, znova založiť klan.
(Momentálne má 18 rokov. Žije pod menom Via Arashi, nevie kto je - stratila pamäť.)

TECHNIKY

NO ME KUROI - (Čierne oči)
Prvý stupeň: Keď sa nahnevá, rozzúri, keď to vyzerá, že je v koncoch, keď je na pokraji síl a na prahu smrti. Uvoľní sa z tela obrovská energia - takmer neobmedzené množstvo chakry. Vlasy aj oči sčernejú, pleť vybledne ako krieda. Vtedy má ohromnú silu. No je to neovládateľné a nebezpečné. /Typické sú čierne plamene, ktoré spália všetko - aj vodu. Užívateľ dokáže ovládať tiene - stratiť sa v nich./ Na užívateľa tohto kekkei genkai neplatia žiadne genjutsu.. (Via napríklad, vždy odpadla - kým jej Reizo neopravil poškodenú pečať.) - //S pečaťou môže užívateľ dosiahnuť len tento prvý stupeň.//
Druhý stupeň: Okrem toho, že vlasy aj oči sčernejú a pleť vybledne.. narastú dotyčnému akoby upírske zuby. Chakra sa ešte viac zväčší a ochranný lotus z čiernych plameňov sa sám zhmotňuje aby užívateľa chránil pred útokmi. (Totálna obrana.) Je tu však silná túžba po krvi.. Po jej ochutnaní/ napití - sa užívateľovi zahoja zranenia, oči sčervenajú a naberie opäť silu a chakru.. dokáže sa premiestňovať pomocov tieňov - niečo ako teleport. (Nebezpečenstvo stratenia vlastnej mysle.. túžba po krvi sa môže vymknúť spod kontroly.)
Tretí stupeň: Takzvaná transformácia na démona. Vlasy vyblednú - sú biele ako sneh, oči červené ako krv, z hlavy vyrastú rohy. Koža, telo je ako z ocele - nič ho nepoškodí. (Každý užívateľ má svoju vlastnú, špecifickú, démonickú podobu.) Pravdepodobne po cca 10 minútach budú z očí tiecť dotyčnému tmavočervené - čierne krvavé slzy. V tomto móde je porážka nemožná, no je to smrteľne nebezpečné a prakticky zakázané. Užívateľ v tomto nemôže zotrvať dlho lebo mu hrozí, že sa natrvalo zmení na démona. (Max. čas v ktorom je dovolené zostať v tomto "móde" je 20 - 25 minút. Potom užívateľ stratí myseľ, poddá sa démonovi - zomrie.)

Toshi má ako "šľachta" a pravý potomok predkov zvláštnu schopnosť - vysať dušu akémukoľvek užívateľovi No me Kuroi.

Tajné Techniky klanu Akuryou:
* Samurajská zbroj 1. Pekelný očistec
* Samurajská zbroj 2. Démonická kuša
Tretí stupeň No me Kuroi - Toshiho démonická podoba
(Každý užívateľ má svoju vlastnú, špecifickú, démonickú podobu.)

Mlžná vesnice

29. prosince 2014 v 19:20 | Machiko(adminka)

Yuki

Misaki

Sakiru

Kiruku

Assasin

Akuryou

Hoozuki


Sakiru klan

29. prosince 2014 v 19:19 | Machiko(adminka)
Klan Sakiru vznikl vlastně z klanu který sídlí v Listové vesnici a to klan Inuzuka.Klan Sakiru je ale mnohem silnější jejich dovednost je přeměnit se v jakýkoliv vlka.Mají dvě formy proměnu ve vlka bojového a proměnu ve vlka rychlého.Tyhle dvě základní formy se musí každý člen klanu naučit jinak je klan neuzná za dospělé.Jejich typycký základní živel je Raiton(Blesk) nebo Fuuton(Vítr).Je jen pár jedinců a v historii klanu co se ví byli jen dva členové o měli oba živly Raiton a Fuuton.To potom jsou prý géniové,kteří by podle legendy mohli ovládnou legendárního vlčího démona.Bylo zmíněno,že dva členové v historii byly takový a to byl zakladatel klanu Morino Sakiru a později Nasami Sakiru která se stala Kirikagure.Dnes po dlouhé době tento klan opět má tak slibného člena Aiko Uchiha Sakiru a je to pozoruhodné protože je i z klanu Uchiha což se stává málokdy a téměř vůbec aby někdo takový měl talent.

Kekkei genkai klanu Sakiru:


Existují dva vlčí démoni o kterých se ví.
Vlčí démon temnoty-již je zapečetěný do Akina Pakura Sakiru
Vlčí démon světla-již je zapečetěný do Shiori Sakiru

Funaki klan

28. prosince 2014 v 17:51 | Machiko(adminka)
Podle pověstí, že Tsunade slyšela, může Crystal Release krystalizovat každnou látku takže, země , voda a dřevo techniky jsou k ničemu proti němu.Při použití krystalů ninjutsu, může uživatel krystalizovat jakýkoliv fyzický materiál a dokonce i vlhkost.Ve vzduchu kolem nich, a proměnili je v zbraň. V případě lidských cílů, Crystal Release můžete zpevnit své cíle až na buněčné úrovni, věznit a dokonce i zabíjet oběť měla krystal někdy udeřil, snižuje hmotnost krystalu a oběť dolů krystalický prach.

Crystal Release je silný ale, má dvě známé slabiny, z nichž první je, že nemůže krystalizovat buď syrovou energii nebo čakru, protože nemají fyzickou hmotu krystalizovat, což umožňuje osoby s buď technik energetické bázi, jako blesk , oheň , vítr , nebo dobrá kontrola čakra správně zvrátit to. Druhá slabost je to, že je citlivý na konkrétní frekvenci zvukových vln; protože krystal vyžaduje velmi přesné nahromadění molekul, mohou správné zvukové vlny rozbití nahromadění před krystalu může správně tvořit. Rinji , využil této slabosti, používal jeho netopýři proti Guren Crystal Release.
Kekkei genkai klanu Tsukura:


Tsukura klan

28. prosince 2014 v 17:21 | Machiko(adminka)
Klan Tsukura použivá Ranton který je moderní přírodní Kekkei Gengai, je vytvořen na bázi vody a blesků. Ve skutečnosti to není doslova vytvoření bouře, ale je to vytvoření energitických paprsků, Darui je jediný známý uživatel Rantonu a taky je to zakladatel klanu Tsukura.Členové toho klanu mají vždy živly Suiton(Voda) a Raiton(Blesk).Pokud je ninja už na vyšší úrovni kdy se může objevit i třetí živel tak je to vždy náhodou jaký to živel je.Málo kdy členové toho klanu objeví svůj třetí živel.Je to pozoruhodný klan a poprvé v historii klanu mají jinchuurikiho a to Judai Tsukura
Kekkei genkai klanu Tsukura:


Hvězdná vesnice

28. prosince 2014 v 16:49 | Machiko(adminka)

Kujaku

Tsukura

Kurama

Funaki

Saito


Kujaku klan

28. prosince 2014 v 16:48 | Machiko(adminka)
Je to velmi malá vesnice, ale má velmi vzácný artefakt. Spadlý meteorit, který vytvoří velmi silnou čakru při tréninku u něj. Tento meteorit však velmi často trénující děti zabije a způsobuje velké bolesti. I když trénink přežije, tak postupně umírá (do 15 let), proto byl trénink zakázán třetím Hoshikagem (hvězdný stín). Hoshikage je neoficiální název vůdce hvězdné vesnice.Vesnice se však bát nemusí, protože je spojenec Listové, a nepřátelé by riskovali valku s nejsilnější ninja vesnicí. Ninjové z této vesnice i přes svou bezvýznamnost o proti ostatním vesnicím, jsou velmi arogantní.Díky tréninku mají úžasnou chakru a ovládají silné techniky.
Kekkei genkai klanu Kujaku:


Písečná vesnice

28. prosince 2014 v 16:37 | Machiko(adminka)

Pakura

Inoka

Sabaku

Asami

Namiya