Platy, které mimo jiné získáte
Student Akademie - 150 Yenů-měsíčně
Genin - 250 Yenů-měsíčně
Chunnin - 580 Yenů-měsíčně
Jounnin - 900 Yenů-měsíčně
ANBU - 1200 Yenů-měsíčně
Medic ninja - 1300 Yenů-měsíčně
Třída S - 1300 Yenů-měsíčně
Nukeninové(ztracený ninja) - 1200 Yenů-měsíčně
Dešifrovací tým - 1300 Yenů-měsíčně

Nezapomeňte, že je tu ta temná strana, a to Akatsuki.
Můžete si napsat o doplnění schopností u jedné dovednosti
(které budete plně ovládat třeba Kekkei Genkai)

Plat za zapomenuté měsíce všem rozdán :)

Jinchurriki:
Shukaku - jednoocasý - Ryuu Sabaku
Nibi - dvouocasý - Judai Tsukura
Sanbi - tříocasý - Kenji Saito
Yonbi - čtyřocasý - GredoX Namikaze
Gobi - pětiocasý - Kaito Takahashi
Rokubi - šestiocasý - Keiko Yamanaka
Schichibi - sedmiocasý - Shin Yunta
Hachibi - osmiocasý - Kaneki Uchiha
Kyuubi - devítiocasý - Machiko Pakura Wagaki


ZKOUŠKY | MISE | ÚROVNĚ | PSANÍ C A D MISÍ

| HISTORIE KLANŮ |Sedm legendárních šermířů|EVENT

Pakura klan

28. prosince 2014 v 16:35 | Machiko(adminka)
Klan Pakura se na území země větru vyskytuje už od nepaměti. Jeho vznik jako takový vlastně ani neexistuje, nebo je to velmi dávno. Prvopočátky klanu byly velmi chabé. Nejednalo se o klan spíše skupinku ninjů, kteří byli velmi zruční s ohnivým elementem. V Zemi větru to bylo něco velmi neobvyklého, proto se velmi často stávali terčem kritiky a nadávek.
Ninjové se však nenechávali odradit a pokoušeli se své ninjí techniky nadále zdokonalovat. Ovšem, společnost je proto nepřijala. Označovala je za zrádce, i když za své vrozené vlohy nemohli a dělali jen to nejlepší, co mohli, aby zabezpečili vesnici. Avšak i to bylo málo, a proto se skupinka čítající asi 20 ninjů mužského i ženského pohlaví rozhodla odejít z vesnice.
Byli označeni za zrádce vlastní krve a nikdo jim neřekl jinak než zatracení nukenini. Toto se stalo ještě za doby 3. Kazekageho, vůdce který byl velmi tolerantní, ale lidé byli lidmi a proto situace dopadla, jak dopadla. Samotnému Kazekagemu se to moc nelíbilo, byl by radši za ninje, kteří by více reprezentovali vesnici, ale pro bezpečí byl ochoten překousnout jejich techniky. Ale ani jeho ústupek nebyl platný.
Malá skupinka ninjů však svou zemi milovala a nehodlala se nechat vyhnat. Země větru byla i v této době ta největší, tudíž neviděli důvod, proč by se nemohli usadit na jiném území a tam založit svou vlastní kolonii, kde je nebude nikdo pomlouvat, nebo jim bude nadávat. A tak se také stalo. Založili kolonii na severozápadě Země větru a zde také hodlali zůstat. Dokonce přišli na kloub svým technikám. Zjistili, že se nejedná o katon, ale něco, co připomínalo prvopočátek prazvláštní schopnosti, jelikož neovládali oheň, ale samotnou teplotu. Díky tomuto zjištění mohli přední ninjové klanu začít pracovat na zdokonalování jejich Kekkei Genkai. Tak jako jejich schopnosti, začal růst i jejich počet a z malinké kolonie se stala malinká vesnice. Žili na tak odlehlém místě, že Sunagakure no Sato ani neměla ponětí o jejich existenci.
Velký průlom, který členové klanu oslavují jako probuzení jejich Kekkei Genkai se odehrává v páté generaci klanu. Poprvé byla vytvořena technika, která by za použití samotného katonu nemohla existovat. Jednalo se o první, nehybridizovanou a čistou formu jejich genetické dispozice, tzv. Yakuton. Díky tomu byli členové klanu schopni zvýšit teplotu kolem jejich těla, kdy došlo až ke vzniku plamenů o nízké teplotě. Tato schopnost také korespondovala ze vznětlivostí a temperamentem klanu.
Avšak osud tomuto klanu nepřál a jejich malou vesnici objevilo několik zbloudilých ninjů, kteří se vraceli pravděpodobně z mise, která se odehrávala mimo Zemi větru. Ti tuto malou vesnici zmapovali a s informacemi se okamžitě vrátili zpět do vesnice. Za tyto informace byli odměněni a byl jim svěřen útok na tuto vesničku. Nebylo známo, kdo tuto vesnici obývá, a proto byla označena za nebezpečnou. A tak se taky stalo, přibližně stovka ninjů se připlížila pomocí písečných dun až k vesnici a v noci zaútočila. Jaké však bylo jejich překvapení, když uviděli v noci zářící ninje, které oheň nezraňoval, ba naopak, byl jejich zbraní. V šoku a zděšení se s menšími ztrátami rozprchli do temnoty noci a okamžitě kontaktovali Kazekageho. Ten byl radostí bez sebe, konečně se mu podařilo najít ony nyní, kteří před mnoha lety odešli z vesnice. Slyšel o jejich schopnostech legendy a báje, ale jakmile se k němu dostaly tyto informace, rozkazy zněly jasně. Zajmout, nezabít, podrobit! A o to se zbytek menší armády pokusil. Marně…
Tyto jejich techniky byly natolik nebezpečné a nové, že proti nim vojsko nic nezmohlo a přeživší se rozutekli do pouštních dun. Konec to ale nebyl, protože toto byl prvním z mnoha konfliktů, který se zapsal do dějin jako První žhnoucí válka.
Konflikty, které byly pro klan drsné. Jelikož po necelém měsíci se obyvatele vesnice vrátili a tentokrát byli připraveni. Avšak ani na podruhé se jim nepodařilo maličkou vesnici podrobit, sice způsobili ztráty na budovách a materiálu, nikomu se nesmělo nic stát, malá vesnička si ale tvrdě stála za svým. Až třetí boj rozhodl o tom, jak tento konflikt dopadne. Obyvatelé vesnic byli postupně utlačeni do středu malé vesnice a pod hrozbou vyvraždění klanu se museli přesunout zpět do vesnice Sunagakure no Sato. A tak se tedy podrobili, ač neradi. Klan tedy nezanikl, ale i proti rozkazům se jeho počet rapidně zmenšil. Členové klanu však byli příliš hrdí na to, ab přiznali porážku, a proto tedy, i v útrobách vesnice, nadále pokračovali v rozvíjené jejich Kekkei Genkai.
Čas plynul a s ním i další generace klanu. Techniky se ne a ne zlepšit, i po dlouhých desetiletích zdokonalování a tvrdé dřiny. Přední mozky klanu tedy hledaly něco, podle čeho by se mohli inspirovat. A co spaluje nejvíce v rozžhavené poušti? No přece Slunce. Toto byla revoluční myšlenka klanu, na kterou přišel Hakuragi, taktéž známý jako první skutečný vůdce klanu. Tato myšlenka vedla k nové tvorbě vlastností, k novému stylu žhnoucího elementu. A tím se stal systém 5 perel. Systém 5 koulí, které představují 5 elementů, jimiž členové klanu opovrhují a ukazují tím, že jejich element je daleko mocnější. Tato revoluce v technikách klanu se datuje na počátek vlády 6. Kazekage. Tento Kazekage nebyl zlý, netoužil po moci a neutlačoval klan, ale přesto se členové klanu domáhali svobody, která jim byla odepřena. Proto se s nově nabytými technikami rozhodli pro riskantní krok a započala další legendární válka, v pořadí Druhá žhnoucí válka, která probíhala v samotné vesnici. Přes 5 dní a 5 nocí trvaly boje mezi malou skupinkou členů klanu a jouniny z vesnice. Avšak tentokrát stál osud na straně klanu, jelikož malá skupinka způsobila vesnici velké škody a získala tak moc touženou svobodu. Ninjové věděli kam jít, vrátili se do opuštěné vesničky, kterou opustila předešlá generace pod výhružkami minulého Kazekageho. Díky tomuto obratu došlo k restrukturalizaci klanu a upravení hierarchie. Nová generace se hrdě pojmenovala jako Generace Ni a začala se vším pěkně od začátku. Plynuly desetiletí a vesnička si vedla poměrně slušně, ale nebyla by to Sunagakure no Sato, kdyby se ještě naposledy nepokusila získat tak mocné spojence, i když to bylo skrze násilí. Nyní nový Kazekage, který byl posedlý vojenskou silou vyhlásil klanu lunární válku a toto je posledním a nejdůležitějším bojem v historii klanu, Třetí žhnoucí válka. Trvala přesně od úplňku do úplňku a klan ukázal, jak mocný je. Nejdůležitějším členem klanu v tomto konfliktu byla dcera velitele klanu, již postarší matka několika dětí Pakura. Ta dokázala svými útoky zničit čtvrtinu armády za několik málo dnů. Především díky její zásluze a talentu dopadl konflikt tak, jak dopadl. Klan nedal ninjům z vesnice nejmenší šanci a to Kazekageho dopálilo natolik, že snahu o získání vojenské síly vzdal. Díky tomu získala malá vesnice jméno, klid a mír. Díky nastolenému klidu se mohl klan rozrůst na téměř stovku členů a začala se chovat jako samostatná ninjí vesnice. Začali poskytovat služby obyčejným občanům, těžit, vydělávat a díky tomu byli schopni malou vesničku přeměnit v honosné město Pakukai, ve kterém sídlí i dodnes. Po dalších 10 letech se dostáváme do nynější doby. Klan je velmi dobře finančně zajištěn, je nezávislý a prosperující. Nynějším vůdcem klanu je Kenji Pakura, nejmladší syn samotné Pakury, která zemřela přesně před 10 lety, jako jedna z mála obětí této války. Klan však myslí na vše a mozky klanu vymysleli dokonalý systém pro bezpečnost klanu, tímto záhadným tahem je to, že kromě asi 3 ninjů nikdo netuší, kdo vůdcem klanu je. Samotný Kenji se vydává za obyčejného jounina, který je posílán na mise, diplomatické mise atd… Pro zastrašení nepřátel byly vypuštěny i fáma, které tvrdí, že vůdcem klanu je muž, který se sám stal ohnivým golemem, který reprezentuje sílu klanu.

Klan se však v průběhu současnosti začal potýkat s obrovskými problémy. I fakt, že se rozhodl spojit se Sunou svědčí o vnitřních problémech klanu a tak se začaly utvářet dvě frakce skladu. Mladomyslní a Staromyslní. Staromyslní odmítali jakoukoliv integraci směrem k Suně, mladomyslní začali považovat integraci se Sunou jako jediné možné řešení a vyslání diplomatického týmu způsobilo obrovský ozbrojený konflikt mezi těmito dvěma skupinami. Do konfliktu se však vložila z ničeho nic i třetí, neznámá strana, a všechny tyto okolnosti způsobily zničení města Pakukai. Přeživší hlavně ze skupiny Mladomyslných se proto vydali do Suny a žádají o azyl.


Popis KG:

Tento speciální žhnoucí element je pro Sunu velmi typický. Aktivaci tohoto KG poznáte velmi jednoduše. Na povrchu těla uživatele se objeví jakýsi zvláštní druh plamene a kolem uživatele se dle schopností objeví žhnoucí koule.

< 1 koule:
Je typická pro úplné začátečníky Shakutonu. Díky této kouli je možno zbavovat vody a žhnout pouze předměty rostlinného nebo nerostného charakteru, takže nejrůznější rostliny, stromy, kameny, aj. S touto koulí pracují i genninové.

< 2 koule:
Pokročilejší uživatelé Shakutonu, nejčastěji se jedná o pokročilé genniny a chunniny. Členové klanu jsou již daleko nebezpečnější. Mohou popalovat i lidi. Pro zvířata bývá ožehnutí smrtelné, protože žár zbaví jejich malé těla vody. Při této úrovni se lze již učit i některé z pokročilejších technik klanu.

< 3 koule:
Když už je uživatel dostatečně seznámen a umí perfektně svůj element ovládat nastupuje jakási část učeníse všech možných technik klanu, které působí na člověka. Jedná se o jedny z nejkrutějších technik ninja světa, protože nepřítele doslova uvaří. Právě tyto schopnosti propůjčuje ovládání 3 koulí. 3 koule je takový přechodný stav mezi dobrým a špičkovým ovládáním Shakutunu. Na těle se začíná při boji objevovat malinký plamínek.

< 4 koule:
Když uživatel používá 4 koule, jedná se již o velmi zkušeného a velmi nebezpečného člena klanu. Koule se dokážou přemísťovat do větších vzdáleností od těla člena klanu, což u ostatních levelů možné nebylo, protože koule byly v bezprostřední blízkosti člověka. Velikost plamenu na těle je při boji taktéž větší, zabírá celou plochu zad a přes ramena i část hrudi. Proto je uživatel odolný vůčí taijutsu úderům. Dále je možno techniky provádět na více lidí najednou se zaručeným výsledkem. (420-650)

< 5 koulí:
Pomyslný vrchol - Používání více koulí je již nebezpečné. Celé tělo je při boji obaleno žhnoucím plamenem, jakkýkoliv kontakt proto způsobuje obrovské popáleniny a ztráty vody v těle. Techniky této úrovně zabírají velký rozsah a působí značné škody i mimo epicentrum útoku, proto musí být útočník napozoru, aby nezničil víc než chce.
zdroj http://kon-nfforpg-info-web.forumczech.com/t171-klan-pakura

Kekkei genkai klanu Pakura:

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama